Psychotherapie voor volwassenen

Het eerste gesprek met mij als therapeut is een kennismakingsgesprek.

Na het kennismakingsgesprek kunt u beslissen of u de therapie echt wil opstarten. In een therapeutische begeleiding is het van belang dat de vooropgestelde werkwijze u aanspreekt.

Gezien ieder persoon uniek is, werk ik niet met vastgelegde therapietrajecten. Elke therapie evolueert op maat van de cliënt.

Dit betekent niet dat er lukraak wordt gewerkt. Het onderliggende denkkader vanwaaruit ik werk, is de client-gerichte (lees meer) en focus-geörienteerde (lees meer) therapie.

Het doel van deze diepgaande vorm van therapie is dat u loskomt van patronen, verwachtingen, blokkades, kwetsuren uit het verleden,… waardoor u vanuit uw eigen kracht, uw eigen bedding kan leven.

Gezien ieder therapeutisch traject uniek is, is er ook geen vooraf vastgelegd aantal sessies of frequentie. Alles wordt beslist in samenspraak en afgestemd op uw noden.

De aanmelding kan telefonisch of via email (zie contactgegevens).