• Licentiaat in de psychologie
  • Ontwikkelings- en cliëntgerichte psychotherapeut
  • Focusing-georiënteerd therapeut
  • Licentiaat in de criminologie
  • Door de psychologencommissie erkend psycholoog (erkenningsnummer 752105020)
  • Lid van de Belgische Federatie van Psychologen België (BFP)
  • Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)