Psychotherapie bij jongeren vanaf 12 jaar tot en met 18 jaar

Waarom?

Bij het opvoeden van jongeren kunnen ouders diverse problemen tegenkomen.
Er kunnen problemen zijn thuis of op school, of in beide domeinen. Jongeren kunnen ook een nare gebeurtenis hebben meegemaakt. Of misschien heeft uw tiener u iets verteld over zijn gevoelens en/of een gebeurtenis waarbij u als ouder niet direct de juiste ondersteuning kan bieden.
Jongeren uiten hun problemen op allerlei manieren:
sommige jongeren vertonen emotionele moeilijkheden: ze zijn bezorgd, droevig of angstig;
sommige jongeren vertonen problemen in hun gedrag: ze zijn agressief, moeilijk aan te pakken, hebben moeite met sociale relaties;
sommige jongeren vertalen hun problemen in lichamelijke klachten waar geen medische oorzaak voor te vinden is bijvoorbeeld slaapproblemen, hoofd- en buikpijn.
Wanneer u als ouder vindt dat er een probleem is, kan u contact opnemen met mij als therapeut.

Welke problematieken?

Voor volgende problematieken kan u bij mij terecht:
emotionele problemen (verdriet, depressieve buien, angst, faalangst, onzekerheid, laag zelfbeeld, zelfverminking,...);
gedragsproblemen (conflicten, opstandig, agressie, liegen,...)
relationele problemen (sociale omgang binnen gezin of vriendengroep, pesterijen,...);
verwerkingsproblemen (overlijden, scheiding, ongeval,...)
lichamelijke klachten zonder medische oorzaak (slaapproblemen, hoofd- en buikpijn)

Verloop?

De aanmelding kan telefonisch of via email (zie contactgegevens).
Er wordt dan in overleg een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek. De ouders komen op gesprek samen met de jongere om alles te vertellen over de problematiek en de ontwikkeling van hun kind.
In overleg beslissen we over een behandelingsplan om uw kind te helpen.