Een hedonistisch leven is een leven vooral gericht op plezier. Hetgeen plezier en comfort oplevert is goed en wat pijn en lijden veroorzaakt is slecht. Dit is per definitie een korte termijn visie op geluk. Eens de prikkel weg is, verdwijnt ook het intense geluksgevoel. Waardoor dat men weer op zoek gaat naar de volgende prikkel.

Leven volgens het principe van de eudemonisme is geluk vinden in persoonlijke ontwikkeling. Het is geluk dat we voelen als doelen zijn bereikt die voor het individu betekenisvol zijn en als enig vorm van groei is verwezenlijkt. Dit resulteert in een langduriger vorm van geluk. 

Het is dus duidelijk dat men in deze periode volgens het hedonisme alleen maar oog heeft voor wat wordt afgepakt en volgens het eudemonisme er ook kansen worden gezien. 

Het een is echter niet beter dan het ander! We kunnen niet alleen maar hedonistisch of alleen maar eudemonistisch leven. Een zinvol leven bestaat uit een balans van beide insteken. Iedereen heeft echter zijn eigen persoonlijkheid, beleving en opvoeding waardoor men zich op een andere positie op het continuüm bevindt en dat is oké! 

We hoeven elkaar daarvoor niet in de haren te vliegen. Wat we nu wel moeten doen, is luisteren naar de richtlijnen van de experten ongeacht onze eigen visie op geluk.

Zie het als een crisis, als een kans of als beide. Maar val elkaar niet aan en probeer niet je gelijk te halen maar steek deze energie in het correct uitvoeren van wat nu moeten worden gedaan. Daarna kan iedereen zijn leven terug vorm geven volgens zijn eigen visie van geluk.