Afgelopen week vroeg een cliënte mij “word jij het niet beu om mij verschillende keren hetzelfde te zeggen?”.

Mijn antwoord: “nee”.

En dat is geen empathisch antwoord waarbij ik in mijn binnenste denk ‘ja hoor, ik vind dat echt vervelend’. Het is een antwoord dat ik meen. 

Waarom? 

Omdat ik weet dat veranderen te maken heeft met een bewustwordingsproces. 

En een bewustwordingsproces dat gaat niet in één keer. Dat gaat in stapjes, kleine stapjes. 

Inzichten moeten doorsijpelen. Beetje per beetje. 

En daarvoor is het nodig dat ik dezelfde zaken dikwijls herhaal. 

 

Het gaat er niet om dat je alles weet, het gaat erom dat je alles ook in de praktijk brengt. 

Herhaling en actie zorgen ervoor dat je iedere keer iets dieper gaat in hetzelfde spoor. 

Vergelijk het met spoorvorming op een wegdek. Deze ontstaat ook niet door er één keer over te rijden. 

Zo is het ook in onze hersenen. Een neurologisch pad wordt getrokken door telkens dezelfde denkpiste en bijhorende acties te herhalen. 

 

 

Ken je de leerfases van Maslow?

 

Eerst ben je onbewust onbekwaam. 

Dit wil zeggen dat je niet weet dat iets bestaat en dus ben je er ook niet bekwaam in. Je kan niet weten wat je niet weet. 

Bv. je weet niet dat er een bepaalde manier bestaat om met jouw emoties om te gaan en dus ben je er ook niet bekwaam in. 

 

Daarna ben je bewust onbekwaam. Je weet dat iets bestaat maar je kent het pas en je bent dus nog niet bekwaam. Je weet het nu maar je kan het nog niet. 

Bv. jouw therapeut vertelt over deze manier om met gevoelens om te gaan en je probeert het. 

 

In de volgende fase ben je bewust bekwaam. Je gaat oefenen met wat je weet en je wordt er steeds beter in. Je moet er echter wel telkens bewust aan denken om dit toe te passen. Je weet ondertussen echter al dat je het kan. 

Bv. je oefent steeds om op die manier met jouw emoties om te gaan en het lukt jou steeds beter. 

 

En in de vierde fase word je onbewust bekwaam. Nu ben je bekwaam maar je hoeft er niet meer over na te denken. Het gebeurt spontaan. Het wordt deel van wie je bent en je hebt er niet meer jouw volle aandacht voor nodig. Je kan je ook weer richten op andere zaken. 

Bv. je hoeft nu niet meer na te denken over hoe je met jouw emoties omgaat, het gebeurt gewoon op die manier. 

 

Uiteraard heeft dergelijke proces tijd nodig!

 

De derde fase is trouwens de lastigste fase. Dat is de fase waarin je je gefrustreerd kunt voelen. Veel oefenen en telkens hetzelfde moeten herhalen kan enerverend zijn. Dit is dan ook de fase waarin de meeste mensen opgeven en terug keren naar de ‘oude’ manier. Dit is inderdaad gemakkelijker maar deze manier heeft ook beperkingen. Beperkingen waar je nu net van af wilde door het op een andere manier te doen. 

 

En ook dat is een bewustwordingsproces: weten dat het lastig is. Maar ook weten dat je, als je door deze derde fase geraakt, je op het einde de vruchten kunt plukken.

 

En daarom herhaal ik wat ik herhaal ?.